(01/08/2009) Δεχόμαστε τελειόφοιτους Τεχνολογίας Γεωπονίας για πρακτική εξάσκηση με έναρξη ο Φεβρουάριο του 2010. Τεχνολόγο Γεωπόνο, Τεχνολόγος Γεωπόνος, εργασία, θέση εργασίας 1. (01/08/2009) Δεχόμαστε τελειόφοιτους Τεχνολογίας Γεωπονίας για πρακτική εξάσκηση με έναρξη το Φεβρουάριο του 2010 .
(01/08/2009) Αναζητούμε συνεργασία με Τεχνολόγο Γεωπόνο, απόφοιτο φυτικής παραγωγής ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, με άδεια οδήγησης, για πλήρη απασχόληση στο τμήμα καλλιέργειας και πωλήσεων της επιχείρησης. Τεχνολόγο Γεωπόνο, Τεχνολόγος Γεωπόνος, εργασία, θέση εργασίας 2. (01/08/2009) Αναζητούμε συνεργασία με Τεχνολόγο Γεωπόνο, απόφοιτο φυτικής παραγωγής ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, με άδεια οδήγησης, για πλήρη απασχόληση στο τμήμα καλλιέργειας και πωλήσεων της επιχείρησης.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους. Ηλικιά κάτω των 26 ετών

Αν θέλετε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον παρακαλώ αποστείλατε
ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα στο Τεχνολόγο Γεωπόνο, Τεχνολόγος Γεωπόνος, εργασία, θέση εργασίας

Υπόδειγμα ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος.
Οδηγίες συμπλήρωσης ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος.