Πολιτική επιστροφών

Φυτά
Επειδή τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί, και υπόκεινται σε διάφορες μορφές κλονισμού, οι επιστροφές τους γίνονται δεκτές εντός δύο ημερολογιακών ημερών και μόνο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Το φυτό να μην έχει βγει από τη γλάστρα ή / και φυτευτεί σε άλλη γλάστρα ή στο έδαφος.
• Να μην έχει σπάσει, κλαδευτεί, ψεκαστεί ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη μορφή καταπόνησης μέσα στο χρονικό διάστημα από τη αγορά του μέχρι την επιστροφή του.

Η Garden Center™ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αλλαγή ή επιστροφή φυτού μετά από έλεγχο επιστήμονα γεωπόνου.

Άλλα είδη
Άλλα είδη γίνονται αποδεκτά προς επιστροφή ή αλλαγή εφόσον δεν έχουν υποστεί κάποια βλάβη ή καταστροφή.
Τα συσκευασμένα είδη επιστρέφονται ή αλλάζονται εάν δεν έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί η συσκευασία τους και εφ' όσον επιστρέφονται με αυτήν.

Μηχανήματα
Τα μηχανήματα δοκιμάζονται σε λειτουργία πριν την παραλαβή από τον καταναλωτή για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας τους. Μετά την αγορά, την υποστήριξη εγγύησης αναλαμβάνουν οι αντιπροσωπείες τους και η Garden Center™ δεν έχει καμία ανάμειξη στην μεταξύ τους συναλλαγή.


Για όλες τις επιστροφές ειδών που εμπορεύεται η Garden Center™, είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής πώλησης και δεν επιστρέφονται μετρητά αλλά πιστώνεται ο πελάτης για μελλοντικές αγορές από το κατάστημα της Garden Center™.